ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :

1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2554

รายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย :

บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมแก่ผู้ที่ร่วมนำเสนอ บอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์การใช้หมึกเติม/หมึกเทียบเท่าหรือลอกเลียนแบบ ผ่าน www.hp.com/th/ink และ/หรือ www.hp.com/th/inkadvantage ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


รายละเอียดการเข้าร่วมรายการ

ผู้บริโภค สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โดยร่วมนำเสนอ/ บอกเล่าเรื่องราว หรือประสบการณ์การใช้หมึกเติม / หมึกพิมพ์เทียบเท่าชนิดต่อแทงค์ หรือหมึกพิมพ์ลอกเลียนแบบ ผ่านทาง www.hp.com/th/ink และ/หรือ www.hp.com/th/inkadvantage

บริษัทฯ จะคัดเลือกเรื่องราว/ประสบการณ์ที่ผู้บริโภคส่งมาทางเวบไซต์ดังกล่าว เดือนละ 20 รางวัล โดยผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะได้รับ บัตรกำนัลแทนเงินสด Big C รางวัลละ 100 บาท โดยตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายรวมรางวัลทั้งสิ้น 100 รางวัล รางวัลละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

ผู้สนใจสามารถส่งเรื่องราว/ประสบการณ์การใช้หมึกเติม / หมึกพิมพ์เทียบเท่าชนิดต่อแทงค์ หรือหมึกพิมพ์ลอกเลียนแบบ ผ่านทาง www.hp.com/th/ink และ/หรือ www.hp.com/th/inkadvantage ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 กรกฎาคม 2554

การคัดเลือกผู้โชคดีและประกาศผล

• ทางบริษัทจะทำการคัดเลือกผู้โชคดีที่ส่งเรื่องราว/ประสบการณ์ดังกล่าว ณ บริษัท ฮิวเลตต์- แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยจะคัดเลือกจากการร้อยเรียงเรื่องราวจากประสบการณ์จริงเป็นสำคัญ

• บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ 20 ท่าน ผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับบัตรกำนัลแทนเงินสด Big C รางวัลละ 100 บาท ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายดังรายละเอียดวันประกาศผลดังนี้

ครั้งที่
ระยะเวลาแข่งขัน วันประกาศรางวัล
1
1 – 31 มีนาคม 2554
15 เมษายน 2554
2
1 – 30 เมษายน 2554
15 พฤษภาคม 2554
3
1 – 31 พฤษภาคม 2554
15 มิถุนายน 2554
4
1 – 30 มิถุนายน 2554
15 กรกฎาคม 2554
5
1-31 กรกฎาคม 2554
15 สิงหาคม 2554

 

• คณะกรรมการจะคัดเลือกบทความชนะเลิศจาก สำนวนการใช้ภาษา และความน่าสนใจในเรื่องราว

• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Promotion Center โทร 0-2642-7800 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.

• ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.hp.com/th/ink และ/หรือ www.hp.com/th/inkadvantage ตามตารางกำหนด

• หลังประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทจะทำการโทรศัพท์แจ้งให้ผู้โชคดีทราบถึง วิธีการและเงื่อนไขการรับรางวัล ภายใน 7 วันทำการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

• ผู้ร่วมรายการมีสิทธิส่งเรื่องราว/ประสบการณ์การใช้หมึกเติมฯ เพื่อลุ้นรางวัล ได้ไม่จำกัดจำนวนแต่จะรับสิทธิ์เพียงหนึ่งสิทธิ์ในการรับรางวัลตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
• หมดเขตส่งเรื่องราว/ประสบการณ์การใช้หมึ่กเติมฯ ผ่านทาง www.hp.com/th/ink และ/หรือ www.hp.com/th/inkadvantage ในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
• ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรายชื่อสำรองไว้ใช้ในกรณีผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
• ขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลแก่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวที่แจ้งข้อมูลบนเวบไซต์ครบถ้วนตามความเป็นจริงโดยผู้โชคดีจะ ต้องนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล (ในกรณีเป็นเด็ก ผู้ปกครองสามารถนำหลักฐานมาแสดงตน เพื่อรับรางวัลแทนได้)
• ผู้โชคดีสามารถรอรับรางวัลทางไปรษณีย์ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนผ่านทาง www.hp.com/th/ink และ/หรือ www.hp.com/th/inkadvantage ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันประกาศผลรางวัลในแต่ละรอบ ตามตารางด้านบนเป็นสำคัญ
• พนักงานบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการจัดรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท สามารถนำไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องขออนุญาติหรือจ่ายค่าตอบแทน
• ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนมือหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทรศัพท์ : 0-2642-7800 
แฟกซ์ : 0-2642-7668
Email : hpinkpromo@hporiginalsupplies.comShare Your Story

บอกเราเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบเจอเมื่อใช้หมึกพิมพ์แบบเติม ที่ส่งผลเสียต่อธุธุรกิจและคุณภาพงานพิมพ์ของคุณ คุณสามารถบอกเล่าประสบการณ์ของคุณผ่านทาง Facebook