*ผลจากการทดสอบโดยองค์กรอิสระจัดที่มอบหมายให้ดำเนินการโดยเอชพี และดำเนินการทดสอบโดยบริษัท TÜV SÜB PSB เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ตลับผงหมึกพิมพ์ในภูมิภาคเอเชีย โดยตลับหมึกพิมพ์ที่นำมาทดสอบได้แก่ หมึกสีดำ 45, 78, 56, 57, 60 และ หมึกสี 3 สี 60 รายงานฉบับเต็ม ดูที่ www.tuv-sud-psb.sg/reportdisclaimer.aspxผลการทดสอบนี้ใช้ได้กับตลับผงหมึกพิมพ์เอชพีแท้ที่รุ่นที่เลือกนำมาทดสอบเท่านั้น สงวนลิขสิทธิ์ปี 2010 โดย ฮิวเลตต์-แพคการ์ด

พิมพ์งานได้มากกว่าถึง 2 เท่าด้วยหมึกพิมพ์แท้เอชพี เมื่อเทียบกับตลับหมึกพิมพ์แบบเติม

เมื่อไม่นานมานี้ ผลการศึกษาอิสระที่มอบหมายให้ดำเนินการโดยเอชพี เปิดเผยว่าหมึกพิมพ์แท้เอชพีสามารถผลิตงานพิมพ์ได้มากกว่าตลับหมึกพิมพ์แบบเติมถึง 2 เท่า รวมทั้งมีคุณภาพสูงกว่า เชื่อถือได้มากกว่า

ปัญหาที่พบจากการใช้ตลับหมึกพิมพ์แบบเติม

  • ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่แรก - 40% ของหมึกพิมพ์แบบเติมพบปัญหาใช้งานไม่ได้ตั้งแต่แรก หรือเสียก่อนกำหนด
  • หมึกพิมพ์รั่วซึม - พบการรั่วซึมของหมึกบ่อยครั้งในตลับหมึก และในหัวพ่นหมึกพิมพ์
  • สีหมึกจาง และเป็นริ้ว - พบปัญหาการลดลงของความเข้มของสี รวมทั้งพบว่างานพิมพ์ที่ได้มีสีหมึกจาง และเป็นริ้ว
  • รอนาน น่าเบื่อหน่าย - กระบวนการเติมหมึกต้องใช้เวลานาน น่าเบื่อหน่าย ซึ่งใช้เวลาถึงเกือบ 3 ชั่วโมง