เสียเวลา เสียกระดาษ เสียค่าหมึกเติม !

คิดว่าหมึกเติมประหยัดกว่า! เคยใช้หมึกพิมพ์แบบเติม แต่ความสวยงาม และความคมชัด ไม่เหมือนของตลับแท้ โดยเฉพาะภาพสี สีเพี้ยนไม่เหมือนจริง หมึกซึมเลอะเทอะ งานพิมพ์ ต่อเนื่องที่ต้องพิมพ์แต่ต้นจนจบ สีหมึกพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมด ทำให้เสียเวลา เสียกระดาษ เสียค่าหมึกเติม และในที่สุดก็ต้องพิมพ์ใหม่ด้วยหมึกพิมพ์แท้ ต้นทุนเพิ่มโดย ใช่เหตุจริงๆค่ะ