สีเข้มบ้างจางบ้างไม่สม่ำเสมอ !

เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย เคยลองใช้หมึกเติมเพราะมีคนแนะนำว่าราคาถูกแต่เมื่อ ลองใช้ดูแล้วเจอปัญหาที่ตามมา งานที่ออกมาสีเข้มบ้างจางบ้างไม่สม่ำเสมอ สีก็เพี้ยน รูปที่ทำรายงานก็ใช้ไม่ได้เพราะสีจาง ทำให้เสียเวลาต้องพิมพิ์งานซ้ำ เปลืองกระดาษ บางครั้งถ้ามีงานด่วนแล้วเจอปัญหาแบบนี้ทำให้เครียด ต้องทิ้งไปแล้วซื้อหมึกแท้ ทำให้ ค่าใช้จ่ายมากขึ้นโดยไม่จำเป็น กลายเป็นเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ตอนนี้เลยใช้ แต่หมึกแท้อย่างเดียวไม่สนใจหมึกเติมอีกเลย