ฉันจะไม่แตะต้องหมึกปลอมอีกแล้ว !

หมึกปลอมดูก็รู้ว่ามันไม่จริงแท้แน่นอน ประสิทธิภาพก็ต่ำเช่นกัน ฉันจะไม่แตะต้องหมึกปลอม อีกแล้วมันทำให้งานที่ฉันสร้างมากับมือหายหมดเมื่อมันโดนน้ำ ภาพก็ไม่สวยสดใส ทุกอย่าง เหมือนจบสิ้น ฉันแนะนำถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อของการใช้หมึกไม่มีคุณภาพ หลังจากที่ ฉันหันมาใช้หมึก hp ฉันมั่นใจใน hp มาตลอด