ใช้หมึกพิมพ์ของ hp มาตลอด !

ตั้งแต่ดิฉันเข้าทำงานที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลุ่มงานกีฏวิทยา และจุลชีววิทยาป่าไม้ งานของดิฉันพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ของ hp มาตลอด เครื่องพิมพ์ ก็ของhpเช่นกันงานพิมพ์ออกมาจะดีมากทั้งหมึกสีและขาวดำ