เครื่องพิมพ์มีอายุการใช้งานสั้นลง !

การใช้หมึกเทียบเท่า อาจจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ้าย แต่เป็นเพียงแค่ระยะสั้น เพราะว่า สำหรับผลในระยะยาว เป็นการทำให้เครื่องพิมพ์มีอายุการใช้งานสั้นลง เสียค่าซ่อม หรือ อาจจะต้องซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ ซึ่งทำให้เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าเลยจริง ๆ