ตัวอักษรเบลอและเลอะเทอะ !

ประการแรก ปกติผมเข้าโลกของ INTERNET เพื่ออ่านข่าวสารจาก NewYork Times,Washington Post โดยใช้ GOOGLE เป็น Search Engine และเป็น HOMEPAGE หากพบข้อมูลใดที่น่าสนใจก็สั่ง HP Deskjet Series2200 ที่ Hooked Onlineไว้พร้อมเตรียมพิมพ์ ฉะนั้นจึงไม่ได้ใช้ พิมพ์งานบ่อยเลย นั่นเป็นประการแรก (เรียกว่า นานทีก็พิมพ์ที ว่างั้นเถอะ)

สอง ได้พบเห็นบริการติดตั้งInkTankแบบแยกสี 4ช่อง @1,200 บาท โดยเดิม HP นั้นไม่สามารถจะกระทำได้ แต่ในปัจจุบันมีหมดทุกรุ่นทุกรูปแบบ แต่ผม ไม่ได้ติดตั้ง เพียงแต่ได้รับรู้ไว้

สาม ในห้างแผนก IT พบหมึกเติมจากเกาหลีและไต้หวัน บรรจุในกล่องที่ดูสวยดี ภานในมีอุปกรณ์ดูด เป่า หลอดสี 3สี @140 บาท โดยให้ใช้ Cartridgeเดิมของ HP ที่หมึกหมดแล้ว แต่ก็ได้อ่านรายละเอียดและเก็บการรับรู้นี้ไว้

พนักงานขายห้างแห่งหนึ่งได้เคยแนะนำไว้ว่า หมึกเติมไม่ดีเพราะ
1.หมึกเติมจะ ไหลเยิ้มกลับออกมา เจิ่งนองบนแผงปิดใต้เครื่อง หมึกที่นองค้างนั้นจะไปเลอะเปรอะเปื้อนบนกระดาษสั่งพิมพ์
2.หมึกเติมจะทำให้หัวพิมพ์ Jet บน Cartridge สกปรกแห้งกรัง ติด ปิดหัว Jet จนอุดตัน แล้วพิมพ์ไม่ออก
3.หมึกเติมแม้จะถูกกว่ามาก ๆ แต่ในระยะตอไป เมื่อใดที่ HP Online แสดงสภาพระดับหมึกใน Cartridge ว่าจะหมด นั่นก็คือหมดเลย -ส่วน HP หมึกแท้ แม้มี Online แสดงสถานะว่าหมึกจะหมด แต่ก็ยังสามารถสั่งให้ พิมพ์ต่อไปอีกได้ 5-10 หน้า โดยยังจะมี Reserved Ink คงไว้ใน Tank ทำให้ไม่เสียงานสั่งพิมพ์
4.เอกสารที่พิมพ์ออกมาจาก HP แท้แสดงสีสรรที่เป็นจริง ภาพ/เอกสารไม่เบลอ แต่กลับคมชัดดี
5.HP Online แสดงเจตนารมย์ตอกย้ำเสมอว่า หมึกของแท้ใช้งานได้นานยาวกว่าหมึกทั่วไป ยาวนานและสวยกว่าหมึกเติม 6.HPโฆษณาแสดงข้อเท็จจริงให้ผู้ใช้ได้ตัดสินใจเลือกเอง แต่ไม่ได้ระบุความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ ประนามหมึกเติม หรือผู้อืนใด ซึ่ง HP Online มักเตือนไว้ เสมอๆ
7.พนักงานขายและผู้ใช้ เครื่องพิมพ์ทั่วไปมักเตือนว่า ต้องสั่งให้เครื่อง HP พิมพ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ1-2 หน้า เพื่อป้องกันการอุดตันของหัวJet แต่สำหรับผม บางครั้งก็ลืมเป็นเดือน หรือเดินทางไปต่างแดนเป็นเดือน ก็ไม่ได้สั่งพิมพ์ เมื่อจะสั่งพิมพ์ และเข้าไป Onlineเพื่อตรวจดูสภาพความพร้อมก็สามารถสั่งพิมพ์ออกมาได้ ข้อดีข้อนี้เพื่อขยายความจากข้อความประการแรก(นานทีก็พิมพ์ที) ตามที่แจ้งไว้บนTextข้างต้นนี้
8.ผมจึงตัดสินใจใช้หมึก HP แท้ๆ แม้หมึกแท้ของ HP ราคาจะสูงกว่า ค่าเครื่องพิมพ์ที่ผมใช้อยู่ก็ตาม ด้วยพิจารณาว่า งานมีค่ากว่าค่าใช้จ่ายจากการพิมพ์ ด้วยหมึกและเครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือให้ผมได้งานพิมพ์ที่ดี อ้อ! ใช้ทำสำเนา ถ่ายเอกสารได้ ภาพที่ได้ก็คมชัดดี