ตัวอักษรเบลอและเลอะเทอะ !

เคยใช้หมึกพิมพ์แบบเติมเพียงครั้งเดียวเพราะอยากประหยัด แต่ทำให้ทำรายงานชิ้นสำคัญ ที่เร่งด่วนผิดพลาดเพราะรายงานที่นำเสนอตัวอักษรเบลอและเลอะเทอะ ผู้อ่านรายงานถึง กับออกปากเลยว่าไม่ประทับใจเลยกับรายงานที่ได้รับ ตั้งแต่นั้นมาไม่กล้าใช้หมึกพิมพ์ แบบเติมอีกเลย ทำให้ไม่เกิดปัญหาดังกล่าวอีกเลย ขอบคุณหมึก HP ของแท้มากค่ะ