ต้องเสียเครื่องพิมพ์ไป ได้ไม่คุ้มเสียจริงๆ !

เคยใช้หมึกเติมเพราะมันถูกและปริมาณเยอะดี แต่พอเติมเสร็จแล้วพิมพ์ออกมาได้ไม่ครบทุกสี แถมที่ตลับหมึกยังมีน้ำหมึกรั่วซึมออกมาด้วยทำให้งานพิมพ์ที่ออกมาเลอะเทอะไปหมดเลย ทำให้งานพิมพ์ทั้งรูปภาพและเอกสารไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ส่งงานไปให้ลูกค้าก็ไม่ได้ และอาจจะต้องเสียเครื่องพิมพ์ไปด้วย ได้ไม่คุ้มเสียจริงๆ