บางหน้าเข้ม บางหน้าจาง เสียทั้งกระดาษและเวลา !

เคยลองใช้หมึกเติมครั้งเดียว เพราะคิดว่าประหยัดกว่า แต่ผลเสียปริ้นออกมาสีไม่สมำเสมอ บางหน้าเข้ม บางหน้าจาง เสียทั้งกระดาษและเวลา แถมลูกค้าก็ไม่ประทับใจ จึงต้องเลิก กลับมาใช้หมึก HP แท้เหมือนเดิมถึงจะแพงแต่คุณภาพดี ไม่เกิดปัญหาอีก ส่งงานลูกค้า ประทับใจ คนใช้ HP อย่างเราก็ประทับใจด้วย