ซื้อมาเติม ปริ้นท์ออกมามีรอยขาดๆหายๆ !

ทำรายงานกลุ่มส่งอาจารย์ เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการปริ้นท์งาน เริ่มปรินท์งานคืนวันก่อนส่ง ด้วยสีที่ซื้อมาเติม ทำให้งานที่ปริ้นท์ออกมามีรอยขาดๆหายๆเป็นแถบทั้งหน้ากระดาษ พยามยามหลายต่อหลายครั้งก็แก้ไม่ได้ สุดท้ายต้องส่งงานล่าช้า ทำให้เพื่อนทั้งกลุ่มเสีย คะแนน