รู้งี้ซื้อของแท้แต่ใช้งานได้นานๆดีกว่า !

บางครั้งการใช้งานหมึกค่อนข้างมากเสียค่าใช้จ่ายเยอะ เราจึงอยากจะเซฟค่าหมึกโดยเอา ตลับแท้ไปเติมที่ร้านแทนที่จะซื้อใหม่ หากซื้อใหม่ราคาประมาณ1200-1400 ต่อตลับ จึง ตัดสินใจเอาตลับเก่าไปเติมที่ร้านบอกเติมได้คิด 400 โหถูกกว่าเยอะเลย ตัดสินใจเติมมา แต่บางตลับพริ้นไม่ออก บางตลับพริ้นออก แต่พริ้นงานแบบ เอ2 ได้ไม่ถึง 20 แผ่นหมึก ก็หมดอ้าว ไงเป็นแบบนี้

รู้งี้ซื้อของแท้แต่ใช้งานได้นานๆดีกว่า สุดท้ายก็รู้ว่าทุกร้านมันก็หลอกเราหมดล่ะ ขายแท้หรือเติมขอให้ได้ตังค์ ใช้ไม่ได้นั่นอีกเรื่อง.....