เติมก็ลำบาก เวลาพริ้นออกมา โดนน้ำก็เลอะเทอะไปหมด !

ตอนแรกที่ดิฉันเข้ามาทำงานในบริษัทจีทีแอล รีซอร์ซเซส บริษัทต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ก็เลยไปซื้อหมึกแบบมีแทงค์ ซึ่งก็การเติมก็ลำบาก เวลาพริ้นออกมา โดนน้ำก็เลอะเทอะ ไปหมด เอกสารเสียหาย แต่ดิฉันได้บอกหัวหน้าว่าขอเปลี่ยนเครื่องพริ้นโดยใช้หมึกแท้ เพราะ ว่าเอกสารโดนน้ำ แล้วไม่เสียหายค่ะ และอีกอย่างหัวหมึกพริ้นก็ไม่ตันด้วยค่ะ ตอนนี้ก็เลยใช้แต่ หมึกแท้อย่างเดียวเลยค่ะ