ใช้หมึกแบบเติม...แล้วเหมือนฝันร้าย !

ใช้หมึกแบบเติม...แล้วเหมือนฝันร้าย เวลาทำงานแล้วต้องพริ้นเยอะ ๆ หมึกไม่ค่อยเสมอกัน.. พริ้นงานได้น้อยเหมือนจะหมดเร็วยังไงก็ไม่รู้.. บางทีหมึกก็ไม่ค่อยแห้ง พริ้นแผ่นที่ 1 ยังไป เป็นรอยในแผ่นที่ 2 แทนที่งานจะเสร็จเร็ว..กลับช้า.. สู้ใช้หมึกพิมพ์แท้ก็ไม่ได้ ไม่เคยทำให้ ผิดหวัง....