เอาตลับหมึกไปเติม พอใช้แล้วน้ำหมึกล้นออกมาเลอะเทอะ !

ผมเคยเอาตลับหมึกสีเบอร์ 22 ไปให้ที่ร้านเติม แต่พอเอากลับมาที่บ้านเอามาใส่ใช้ ปรากฏ ว่ามีน้ำหมึกล้นออกมาเลอะเทอะผมก็เลยเอากระดาษทิชชู่เช็ดแต่สงสัยผมจะ เช็ดไม่ดีพอ ผมใส่ตลับหมึกเข้าไปตลับหมึกช๊อตเสียเลยครับไม่ใช่แค่ตลับหมึกเสียอย่างเดียวที่ตัว Printer ของช่องที่ใส่ตลับหมึกก็ช๊อตไปด้วยสรุบแล้วคือว่าผมต้องซื้อ Printer ใหม่อีกเครื่อง เหตุการณ์นี้ ทำให้ ผม โมโห มากๆๆ