ถึงจะราคาถูก แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ !

ส่วนใหญ่จะซื้อปริ้นเตอร์ยี่ห้อ hp และจะซื้อหมึกพิมพ์ของแท้ เพราะว่าหมึกจะไม่เลอะเทอะ มีความคมชัด ถ้าเป็นรูปภาพ ภาพที่ออกมาคมชัดสดใส สวยงาม ลายเส้นดีมาก จึงเลือกใช้ แต่ยี่ห้อนี้ เคยลองไปใช้หมึกเติมแล้ว ทำให้หมึกไหลเลอะเครื่องหมดเลย ลองครั้งเดียวก็เลิก ไปเลย ถึงจะราคาถูก แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความเสียหายกับเอกสารและเครื่องปริ้น