ทั้งหมึกซึม เลอะ มีคราบสกปรก !

ใช้หมึกแบบเติมไม่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย แต่กลับทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิม "คุณว่าจริงม๊ย" ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบในการสั่งซื้อหมึกพิมพ์ให้กับบริษัทฯ ดิฉันเคยสั่งซื้อ หมึกแบบเติมมาใช้ในบริษัทฯ เพราะคิดว่าจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ ผลของการ ตัดสินใจในครั้งนั้นทำให้ดิฉันรู้สึกผิดหวังกับการใช้หมึกแบบเติมอย่างมาก ซึ่งงานที่ปริ้น ออกมาก็ไม่ดี มีปัญหาของหมึก ทั้งหมึกซึม เลอะ มีคราบสกปรก แถมเครื่องปริ้นก็มีปัญหา จากผงหมึกทำให้อุดตัน จำเป็นต้องซึ้อตลับหมึกแท้มาเปลี่ยนใช้เหมือนเดิม ซึ่งทำให้เพิ่ม ค่าใช้จ่ายค่าหมึกในเดือนนั้นเพิ่มเป็น 2 เท่าเลย