เติมหมึกทีไร หมึกจะต้องเลอะเต็มพื้นบ้าน !

เติมหมึกเครื่องปริ้นทีไร หมึกจะต้องเลอะเต็มพื้นบ้าน และมือก็เปื้อนสี เต็มมือไปหมด เล็บก็ เปื้อนด้วย เสียอารมณ์ทุกที กว่าสีจะจางจากมือก็หลายวัน บางทีไปเรียนหนังสือก็โดนเพื่อน ล้อบาง ต้องอับอาย เลยเปลี่ยนมาใช้ตลับ HP ของแท้ แทนการเติม ได้งาน ที่ปริ้นออกมาก็มี คุณภาพ เพื่อนไม่ล้อ ผลงานดีกว่า ถ้าหากเติมหมึกงานมีบางสีเข้ม บางสีอ่อน ผลงานไม่ดี อารมณ์เสียเลย และเปลืองกระดาษ ปริ้นด้วย เลยใช้ตลับหมึก HP แท้