หมึกที่พิมพ์ออกมาไม่สม่ำเสมอ ใช้ไป 3 เดือน สีก็จาง !

ผมเป็นผู้ใช้หมึกแท้ hp มาตลอด แต่วันหนึ่งรู้สึกว่าต้นทุนมันสูง เลยลองซื้อหมึกเติมมาใช้เพราะราคาถูกลงกว่าครึ่ง ขณะใช้พบว่าหมึกที่พิมพ์ออกมาไม่สม่ำเสมอ ลางเป็นหย่อมๆ และเมื่อเก็บเอกสารไว้สัก 3 เดือน เอกสารบางแผ่นมีสีจางลงอย่างเห็นได้ชัด เลยกลัวว่าหากเป็นเอกสารสำคัญ จะมีผลเสียอย่างมากต่อบริษัท ไม่คุ้มค่าเลยครับที่จะประหยัดในสิ่งที่ไม่สมควร