พอใช้หมึกเติมไปแล้ว สีแตก กระจาย !

ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้ออยู่ที่บริษัท (โรงงานอุตสาหกรรม) ซึ่งแต่ละแผนกได้มีการสั่งซื้อหมึกอยู่เป็นประจำ เพราะใช้ในการพริ้นเอกสารบ่อย เมื่อก่อนดิฉันจะซื้อเป็นหมึกเติมให้ ทั้งสี และขาวดำ เพื่อทำ KAIZEN ตามนโยบายบริษัท เพื่อลดต้นทุนในการใช้จ่ายต่างๆ ปรากฎว่าพอใช้หมึกเติมไปแล้ว สีแตก กระจาย หมึกสีจางบ้าง ไม่สามารถพริ้นงาน REPORT ส่งลูกค้าได้ทำให้เสียเวลา แถมเสียกระดาษอีก ดิฉันมาคิดคำนวณตามแผ่นดู รวมกระดาษที่เสียด้วยและหมึกเติมที่ใช้ ปรากฎว่าค่าใช้จ่ายแพงกว่าซื้อหมึกจริงเสียอีก ตอนนี้ดิฉันเลยซื้อหมึกแท้ของ HP มาใช้ในบริษัท ทำให้พริ้นงานคมชัด และไม่เสียกระดาษด้วย ทำให้สามารถทำ KAIZEN ให้บริษัท ได้หลายบาทเลยค่ะ