เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์ปรากฏว่าสีบางสีไม่ออก !

ใช้หมึกเติมเพราะคิดว่าถูกกว่าและได้ปริมาณมากกว่า ปรากฏว่าวันหนึ่งต้องรีบส่งงานลูกค้าโดยต้องพิมพ์ภาพลงบนกระดาษ Premium Photo จำนวน 60 แผ่นหลังจากสั่งพิมพ์ก็เดินไปนั่งทำงานอื่นที่โต๊ะ หลังจากเครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์ปรากฏว่าสีบางสีไม่ออก และเครื่องไม่เตือนเหมือนใช้หมึกพิมพ์จริงทำให้เสียกระดาษไปทั้งหมด ทำให้ต้องออกไปซื้อกระดาษมาพิมพ์ใหม่ทั้งหมดและต้องโทรขอยกเลิกนัดลูกค้าและโดนลูกค้าต่อว่ามากมาย คิดได้ว่าก่อนใช้หมึกเติมไม่เคยเกิดเหตุการแบบนี้เลยเพราะถ้าเป็นหมึกแท้จะมีการเตือนหมึกหมดเพื่อป้องกันเหตุการแบบนี้