เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย !

เมื่อฉันซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ให้น้องสาว แต่เมื่อหมึกแท้หมด ทำให้น้องสาวไปซื้อหมึกชนิดเติมมาใช้กับเครื่อง ทำให้เครื่องอุดตัน และในเวลาต่อมาเครื่องพริ้นเตอร์เครื่องนั้นก็ไม่สามารถใช้งานได้ ค่าซ่อมไม่คุ้มทำให้ต้องซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก ทำให้รุ้ว่าใช้หมึกแท้แพงกว่าแต่ยังคงสามารถใช้เครื่องนั้นได้อีกนาน โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มโดยเปล่าประโยชน์ เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย จริงๆนะ