สูญเสียทางธุรกิจเพราะใช้หมึกปลอม

เราเป็นหนึ่งคนที่ใช้ทั้งหมึกปลอมและหมึกจริง หมึกที่เราใช้เป็น Q7551A ใช้กับ HP 3005 DN ราคาถ้าเป็นหมึกแท้ประมาณ 4XXX แต่ถ้าเป็นหมีกปลอมราคาอยู่ที่ 1XXX เราจึงลองซื้อหมึกปลอมมาจาก vendor เจ้าหนึ่ง ราคามันต่างกันตั้งสี่เท่า แต่ใช้มาสักพักแล้วเครื่องเราจะมีเสียงดังแรงบ้าง ผงหมึกแตกเลอะลงตรงที่ใส่กระดาษบ้าง กระดาษติดบ้าง

ตั้งแต่นั้นมา เราก็เลยไม่ให้ใครในบริษัทใช้หมึกปลอมหมึกเทียบเด็ดขาด เนื่องจากทำให้เรามีความสูญเสียทางธุรกิจ