ถูกก็จริง แต่คุณภาพสู้ของ Original ไม่ได้!

มหาวิทยาลัยของผมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานมาก เมื่อซื้อเครื่องมาก็จะใช้หมึก Original ประมาณ 3ปี ก็จะเปลี่ยนไปใช้แบบเติม ปรากฏว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานบ่นมาว่าใช้ได้ไม่นานหมึกก็หมด บางครั้งก็มีปัญหา เช่น ผงหมึกฟุ้ง ตัวหนังสือจาง บางทีหมึกเลอะเป็นเส้น ต้องส่งเครม ทำให้ล่าช้าเสียเวลา งานออกมาคุณภาพไม่ดีครับ เพราะส่วนใหญ่เป็นงานที่ส่งออกภายนอก,งานลงทะเบียนของนศ.งานการเงิน ฯลฯ

ผมว่าถึงมันจะถูกก็จริง แต่คุณภาพสู้ของ Original ไม่ได้ครับ ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยของเราก็กลับมาใช้ของ Original เกือบทุกรุ่นแล้ว ปัญหาก็ลดลงครับ