เข็ดแล้วหมึกเติม !

ครั้งนึงฉันต้องทำวิจัยและโปรเจคส่งอาจารย์ และต้องพิมพ์งาน พริ้นงาน ประมาณร้อยกว่าแผ่น ที่บ้านฉันใช้หมึกแบบเติม ตอนนั้นยังจำได้ขึ้นใจ เป็นวันก่อนส่งงาน 1 วัน ฉันพริ้นได้ร้อยกว่าแผ่น เอามาวางเรียงกัน พร้อมเย็บเล่ม แล้วมือเจ้ากรรมดันซุ่มซ่ามไปชนกับขวดน้ำ หกเต็มกระดาษร้อย กว่าแผ่นที่ฉันวางเรียงไว้ แน่นอนว่ามันเลอะทุกแผ่น ฉันอารมณ์เสียมาก แต่ก็ยังพยายามปริ้นอีกรอบทั้งหมดอย่างระมัดระวังเพื่อมีงานส่ง

หลังจากนั้นมา ฉันก็เข็ด ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกแล้ว และฉันก็กลับไปซื้อหมึกแท้ ไม่กลับไปใช้หมึกแบบเติมอีกเลย