น้ำหมึกหก จนเครื่องพัง !

เคยใช้หมึกเติมแล้วพบปัญหาน้ำหมึกหกออกมาจนเครื่องพัง บางครั้งเปิดขึ้นมาก็ทำงานไม่ได้ ช่างที่ซ่อมเครื่องบอกว่า เป็นเพราะหมึกเติมมันทำให้ตัวส่งค่าพิมพ์สกปรก หลังจากนั้นแม้หมึกแท้จะราคาแพงกว่า ก็ต้องใช้ไป จนปัจจุบัน หมึกแท้ลดราคาลงก็ยิ่งสบายใจมากขึ้นไปอีก