ขอบคุณ HP ที่ทำเครื่องปริ้นต์ดีๆ !

ครั้งแรกที่ผมได้เลือกซื้อ พริ้นเตอร์เป็นของตนเอง เพื่อพิมพ์งานส่งอาจารย์ สีทั้ง 2 เล่ม รวม 240 หน้า ปรากฏว่า สีที่ออกมาใช้ได้ดี ชัดเจน ครับ และพริ้นต์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย ขอบคุณ HP ที่ทำเครื่อง ปริ้นต์ดีๆ เช่นนี้ รุ่นที่ซื้อ คือ HP Deskjet Ink Advantage 2060 All-in-One Printer K110a ครับ เยี่ยมจริงๆ