เสียทั้งเงินและเวลา !

เวลาถอดตลับหมึกไปเติมที่ร้าน...ต้องระวังไม่ให้ถูกชิพ และน้ำหมึกมักล้นออกมา เวลาเอาใส่เครื่องพิมพ์...เครื่องจะเลอะหมึกตลอด ต้องทำความสะอาด แถมหมึกก็ออกไม่สม่ำเสมอ สีก็เพื้ยน...บางครั้งเติมหมึกมาแล้วก็ใช้ไม่ได้ ต้องทิ้งไป แล้วซื้อตลับใหม่มาใส่ เสียเงินและเสียเวลาเติมหมึกไปเปล่าๆ