เจอมาแล้ว จึงบอกต่อ !

การใช้หมึกแท่งหรือหมึกเทียมทำให้เครื่องพริ้นมีอายุการใช้งานสั้นลงและอีกอย่างหมึกที่เติมจะมีคุณภาพไม่ดีเหมือนกับหมึกแท้ของเครื่องจริง แถมเวลาเติมหมึกจะเยื้อมเปื่อนมือเลอะเครื่องอีกด้วย เราผู้ใช้เคยเจอมาแล้ว จึงบอกต่อ!!!