หัวพิมพ์เสีย ต้องซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ !

หัวพิมพ์เสีย พิมพ์งานไม่ได้ ต้องซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ เนื่องจากเห็นญาติใช้หมึกแบบเติมจึงทดลองบ้าง ทำให้มีปัญหาต่างๆ จนต้องซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ และไม่ใช้หมึกเติมอีกเลย เลือกซื้อหมึกHPแท้ทุกครั้ง สบายใจกว่าเยอะ และไม่เสียงานด้วยค่ะ