เปลียนเครื่องเพราะละเลยเรื่องหมึก !

เคยทดลองใช้เพราะเห็นว่าประหยัด แต่ผลที่ได้รับก็คือหมึกเยิ้มเลอะเทอะเครื่อง ต้องทำความสะอาดกันวุ่นวาย ผลงานที่ปริ้นท์ออกมาก็เกือบจะไม่มีคุณภาพ ที่สำคัญสุดคือ ฉันเคยต้องเปลียนเครื่องเพราะละเลยเรื่องหมึกแบบเติมมาแล้ว ...