เสียความรู้สึกกับหมึกปลอมมาก !

ซื้อหมึกต่อจากเพื่อนเพราะเพื่อนบอกว่าใช้ดี ถูก เพราะว่าไว้ใจเลยซื้อต่อใช้ได้แป๊บเดียว หัวหมึกแตกเครื่องเลยเสียใช้ต่อไม่ได้ เสียความรู้สึกกับหมึกปลอมมาก เลยต้องไปซื้อเครื่องใหม่พร้อมหมึกใหม่ ดีใจมากงานสวยถูกใจ