จากที่จะประหยัดกลับต้องเสียเงินมากกว่าเดิม !

หมีกล้นออกจากตลับทำให้เครื่องเสียต้องยกไปซ่อม สุดท้ายจากที่จะประหยัดกลับต้องเสียเงินมากกว่าเดิม เลยสัญญากับตัวเองว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วหมึกเติม เหมือนจะถูกแต่สุดท้ายเสียเงินซ่อมเครื่องหนักกว่าเดิม ซื้อตลับแท้มาเลยดีกว่า