ของปลอมแพงกว่า !

ของแท้ย่อมดีกว่าของปลอม!! ดิฉันว่าของแท้ไม่ได้มีราคาที่แพงกว่าของปลอมเลย ถ้าหากเทียบกับคุณภาพที่เราได้รับแล้ว และจะว่าไปแล้วของปลอมแพงกว่าอีกต่างหาก อย่างเช่นว่า...ปริมาณหมึกก็น้อยกว่า ทำให้ต้องซื้อบ่อย ซื้อในราคาที่ถูกกว่าของแท้ แต่จำนวนครั้งมากกว่า ฉะนั้นของปลอมก็แพงกว่า...นั่นเอง