จากที่เคยพิมพ์ภาพชัด ก็กลายเป็นติดๆขัดๆ !

เมื่อก่อนใช้หมึกของแท้ตลอด แม้ว่ามันจะราคาสูง แต่ตอนหลังมีคนมาแนะนำหมึกเติม ซึ่งเป็นวิธีการช่วยไห้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และหาซื้อง่าย จึงลองใช้ดูครั้งสองครั้ง พบว่าประสิทธิภาพการพิมพ์ลดลงมาก จากที่เคยพิมพ์ภาพชัด ก็กลายเป็นติดๆขัดๆๆ หลังจากนั้น จึงหันกลับมาใช้ของแท้เหมือนเดิม