ถูกจริง แต่มีปัญหามาก !

ดิฉันใช้หมึกแท้ HP ทุกคร้งที่มีการสั่งซื้อหมึกเพื่อมาใช้ในบริษัทค่ะ เพราะดิฉันมั่นใจ HP ของ แท้ ย่อมดีกว่าหมึกเทียบเท่า ดิฉันเคยใช้ของเทียบเท่ามาแล้วค่ะ ถูกจริง แต่มีปัญหามาก และ บ่อยค่ะ สู้ HP ของแท้ไม่ได้ งานพิมพ์ที่บริษัทฯ ไม่ติดปัญหา ไม่มีเรื่องกวนใจ งานดิฉันไม่ สะดุดค่ะ แถมงานออกมามีคุณภาพค่ะ ที่บริษัทใช้แต่เครื่องพิมพ์ HP และใช้หมึก HP ของแท้ เท่านั้นค่ะ เดือนที่ผ่านมาก็ซื้อเครื่องพิมพ์ HP 3 เครื่องค่ะ HP เท่านั้นค่ะ ที่ดิฉันไว้วางใจ ให้ เป็นที่หนึ่งในใจค่ะ