น้ำหมึกที่เติมไหลออกมาเข้ามาในตัวเครื่อง !

ดิฉันเป็นลูกค้าคนหนึ่ง ที่ให้ความไว้วางใจในHP ปกติดิฉันจะซื้อตลับหมึกแท้มาใส่ แต่มา หลังๆดิฉันอยากลดค่าใช้จ่าย ก็เลยได้ซื้อหมึกมาเติมเอง ซึ่งแรกๆก็ใช้ได้ดีปกติ แต่เมื่อเติม อีก2ครั้งปรากฏว่าเครื่องปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน เมื่อสั่งงานจะค้าง ดิฉันจึงนำเครื่องไปซ่อม ช่างได้บอกว่าเกิดน้ำหมึกที่เติมไหลออกมาเข้ามาในตัวเครื่องปริ้นท์