เครื่องพิมพ์เลเซอร์ตัวเก่งเจ๊ง ซ่อมไม่ได้ !

ไม่ได้ตั้งใจจะใช้แบบเติม จะซื้อเฉพาะที่เป็นของแท้เท่านั้น ราคาแพงหน่อยไม่ว่ากัน พอไปซื้อ ที่ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย กลับได้ของเทียมมา ตลับเป็นของ hp แต่นำกลับไปเติมหมึกมาขาย ในราคาที่ถูกเพียงนิดหน่อย ทำให้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ตัวเก่งเจ๊ง ซ่อมไม่ได้ ช่างบอกผลมาจาก การใช้ผงหมึกเลียนแบบ