ปริ้นท์ออกมาหมึกก็ขาดๆหายๆ !

โอ้ย! ให้ระบายทีเถอะครับ สุดแสนจะบรรยาย หมึกพิมพ์แบบเดิมน่ะเหรอครับ แทบอยากจะฝัง กลบดินไปเลยบางทีปริ้นท์ออกมาหมึกก็ขาดๆหายๆ หรือไม่ก็ออกมาเยอะเกินไป ทำให้เลอะ กระดาษ ทำให้คุณภาพงานพิมพ์ไม่ดี