เสียค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ เสียเวลา เสียค่าหมึกใหม่ !

แต่ก่อนเคยซื้อหมึกเติมใช้เพราะคิดว่าจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า แต่เมื่อใช้เติมเพียงไม่กี่ครั้ง รู้สึกว่าคุณภาพสีที่ได้ลดลง และหัวหมึกจะอุดตัน ซึ่งส่งผลกระทบไปที่เครื่องพิมพ์ให้มีปัญหา ไปด้วย เลยต้องส่งซ่อม ปรากฎว่าต้องเสียค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ เสียเวลา เสียค่าหมึกใหม่อีก.. ซึ่งคิดแล้วไม่คุ้มจริง ๆ กับการเลือกใช้หมึกแบบเติม ตอนนี้เลิกใช้หมึกแบบเติมแล้วครับ ใช้ของแท้สบายใจดีครับ