ใช้นานๆ เข้าหัวอ่านหมึกก็เริ่มจะตัน!

หมึกแท้ดีกว่าหมดห่วง ที่ทำงานของดิฉันมีเครื่องพิมพ์อยู่หลากหลายรูปแบบ ดิฉันก็เคยใช้ เกือบทุกเครื่องแล้ว เครื่องที่ใช้หมึกเติมเวลาเติมหมึกจะเลอะมือไปหมดถึงแม้จะใช้เข็ม ฉีดยาช่วยก็ตาม ( ล้างออกยากมาก ) บางครั้งสีที่ออกมาจะดูจะพิลึกพิลันอย่างไงก็ไม่รู้ พอใช้นานๆ เข้าหัวอ่านหมึกก็เริ่มจะตัน แต่เครื่องที่ดิฉันดูแลอยู่เป็นเครื่องของ hp officejet all-in-one j3600 ไม่ค่อยมีปัญหาหมึก 1 ชุดก็สามารถปริ้นได้เนื้องานพอสมควร และก็ไม่เคย คิดที่จะเปลี่ยนไปใช้หมึกแบบเติม