หากเป็นของแท้ จะไม่ค่อยพบปัญหา !

หมึกพิมพ์ ที่เคยใช้ หากเป็นของแท้ จะไม่ค่อยพบปัญหา แต่หากใช้ของปลอม จะพบปัญหา มากมาย เช่นว่า พิมพ์เยอะมากไม่ได้ หัวพิมพ์จะเสีย นานๆ ใช้ก็ทำให้หมึกพิมพ์เกิดการอุดตัน ตลับหมึกบางชนิดเก็บหมึกไม่ได้ เปอะเปื้อนกับกระดาษคะ