หมึกซึม เครื่องหยุดการทำงาน !

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องพิมพ์งานมาก ๆ เพื่อเป็นสื่อการสอนแก่นักเรียน ก็เลย ซื้อเครื่อง Printer แล้วนำไปติดอิงค์แทงค์ ปรากฏว่า ใช้ได้ครั้งเดียว พิมพ์ไปไม่ถึง 30 แผ่น เครื่องก็ เริ่มมีปัญหา หมึกซึม เครื่องหยุดการทำงาน แล้วจนเดี๋ยวนี้ยังใช้ไม่ได้เลย เสียดายเงินที่ซื้อ เครื่องมาไม่คุ้มเลย เรียกว่า เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย เจ็บใจจริง ๆ ตอนนี้กำลังหา ซื้อเครื่องใหม่อยู่ และจะใช้หมึกแท้ตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง (กำลังตัดสินใจว่า จะเอารุ่นไหนของ HP อยู่)