โทนสีที่ไม่เป็นธรรมชาติ และ คุณภาพของสีต่ำ !

อยากจะบอกว่าตลับหมึกพิมพ์แบบเติมราคาถูกกว่าก็จริงแต่เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าในการ ใช้งานแล้ว ถือว่ามีคุณภาพที่น้อยกว่าตลับหมึกแท้ซะอีก ปัญหาที่เคยพบในตลับหมึกเติมคือ โทนสีที่ไม่เป็นธรรมชาติ และ คุณภาพของสีต่ำ และมีอยู่ครั้งหนึ่งคือ ตอนที่กำลังเปิดฝาเครื่อง ปริ้นเตอร์ออก ตลับหมึกพิมพ์แบบเติมก็พ่นหมึกออกมาข้างนอก เลอะเทอะมากคะ