ตลับหมึกเกิดการอุดตัน เสียเวลามาก !

เคยใช้หมึกแบบเติม แล้วคงจะเติมน้ำหมึกมากเกินไป ทำให้น้ำหมึกล้น ทำให้เครื่องเกิดมี ปัญหา ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมพอสมควร งานเกิดความล่าช้ามาก และงานที่ออกมา ภาพไม่สวยเลย ภาพสีไม่คมชัด เป็นเส้นแม้จะทำความสะอาดอัตโนมัติ บางครั้งตลับหมึก เกิดการอุดตัน เสียเวลามาก มือไม้เลอะเทอะไปหมด เบื่อมาก