ไม่คุ้มไม่เหมือนหมึกพิมพ์แท้ !

การใช้หมึกแบบเติมหรือว่าหมึกปลอม ปรากฏว่าเวลาปริ้นออกมาแล้วสีไม่สวย หมึกเลอะจาง บ้างเข้มบ้าง แม้ว่าจะปริ้นได้มากก็จริง แต่ผมว่าไม่คุ้มไม่เหมือนหมึกพิมพ์แท้พิมพ์ภาพได้คม ชัดกว่าและได้มากกว่าตั้งสองเท่า