เสียเวลา เสียอารมณ์ เสียเงิน !

การใช้หมึกเติมที่เคยเติมผ่านมาทำให้การพิมพ์ผงหมึกเติมไม่สมำเสมอบางบรรทัดมีสีออ่นบางบรรทัด มีสีเข้มทำให้งานออกมาเสียใช้ไม่ และเสียเวลา เสียอารมณ์ เสียเงินจึงตัดสินใจใช้หมึกพิมพ์แท้เอชพี เชื่อมั่นในหมึกพิมพ์แท้เอชพีงานพิมพ์ออกมาสวยและก็ประหยัดหมึก ประหยัดเวลา ประหยัดเงินด้วยค่ะ