ผงหมึกหกเลอะเทอะติดมากับกับกระดาษ !

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ซื้อหมึกแท้ของ HP มาใช้ในสำนักงานตลอด แต่มีครั้งนึงที่สั่งของจากร้าน แห่งหนึ่งมาใช้ ปรากฎว่าได้เอาหมึก HP ของปลอมมาให้ ทำให้มีปัญหาในการใช้เครื่อง ปริ้นเตอร์มาก เวลาปริ้นงานออกมาจะมีผงหมึกหกเลอะเทอะติดมากับกับกระดาษ ทำให้ งานที่ออกมาไม่มีคุณภาพ จึงเลิกซื้อหมึกกับร้านดังกล่าวไป