ให้ร้านค้าเติมก็เสียเวลาในการเดินทาง !

งานพิมพ์ที่ออกมาสีจะไม่สวย ไม่เหมือนจริง เครื่องพิมพ์สกปรกเลอะเทอะ,กรณีเติมเองมี ขั้นตอนในการเติมหมึกที่ยุ่งยาก,ถ้าไปให้ร้านค้าเติมก็เสียเวลาในการเดินทางทำให้งานเสร็จไม่ทัน